درخواست عضویت حامیان

شما نیکوکار گرامی می‌توانید با وارد کردن مشخصات، شماره همراه و مبلغ تعهد خود (حداقل ۱۰۰.۰۰۰ ریال ماهانه) برای حمایت از بیماران آسیب نخاعی، عضوی از خانواده بزرگ حانا شوید.

‌پرداخت آنلاین ‌